ViaKaukaz

Przygotuj własną podróż na Kaukaz

Rezerwacja usług turystycznych
w Gruzji, Armenii i Azerbejdżanie

Ogólne

Które leki wpakują nas w kłopoty w Gruzji?

Tamar Gelashvili-Dąbrowska | Dodano: 2016.05.05

Które leki można przewozić do Gruzji, a które wpakują nas w kłopoty?
Prawo gruzińskie jest bardziej restrykcyjne w kwestii obrotu lekami, które zawierają substancje narkotyczne lub pochodne. Powszechnie dostępne w Polsce syropy na kaszel zawierające kodeinę (inna nazwa 3-metylomorfina) lub też leki na przeziębienie zawierające efedrynę są pod ścisłym nadzorem w Gruzji i nie można ich dostać bez recepty, ponieważ substancje te znajdują się na liście substancji narkotycznych. Jeśli koniecznie musisz mieć ze sobą lek zawierający którąś z substancji z listy narkotycznych, koniecznie zabierz ze sobą zaświadczenie lekarskie.
Jeśli masz wątpliwości, czy zabrać dany lek czy nie i chciałbyś sprawdzić czy któryś ze składników leku nie znajduje się na liście substancji narkotycznych podlegających obrotowi specjalnemu - poniżej zamieszczam dla Ciebie pełną listę substancji / leków  zakazanych.

Lista surowo zakazanych substancji narkotycznych:
 
(ALPHA-METHYLTHIOFENTANYL)(4-MTA) (ALPHA-METHYLFENTANYL) (ACETYL-ALPHA-METHYLFENTANYL) (ACETYLMETHADOL) (ACETORPHINE)(BETA-HYDROXY-3-METHYLFENTANYL) (DEXAMFETAMINE)(DIAMPROMIDE) (DIETHYLTHIAMBUTENE)(DIMETHYLTHIAMBUTENE) (DIMENOXADOL)(DIMEPHEPTANOL)(DIOXAPHETYL BUTYRATE)(DIPIPANONE) (DIFENOXIN) (DIHYDROMORPHINE) (N-ETHYL MDA) (ETICYCLIDINE) (ETORPHINE) (ETRYPTAMINE) (EPHEDRONE) (THIOFENTANYL)(CATHINONE)(CANNABIS - wszystkie formy rośliny) (CANNABIS OIL) (CANNABIS RESIN)(KETOBEMIDONE) (COCA LEAF) (LYSERGIC ACID and their preparacion including (+)- LYSERGIDE)-Marihuana  (MDMA) (4-METHYLAMINOREX) (METHYLDIHYDROMORPHINE) (3-METHYLTHIOFENTANYL) (METHYLPHENIDATE) (3-METHYLFENTANYL) (METHCATHINONE) (MESCALINE)
 (METAMFETAMINE) (MMDA) (MPPP) (OPIUM)(PARA-FLUOROFENTANYL) (PARAHEXYL) (PEPAP)(PMA) (PSILOCYBINE) (PSILOCINE)(ROLICYCLIDINE) (STP, DOM)(TENAMFETAMINE) (MDA) (TENOCYCLIDINE)(TETRAHYDROCANNABINOL wszystkie izomery) (TMA) (OPIUM PIPPY)rośliny typu papaver somniferum L- (HEROIN) (N-HYDROXY MDA)

Substancje narkotyczne o ograniczonym dostępie:

ALFENTANIL; AMOBARBITAL; AMFETAMINE; BUPRENORPHINE; BUTALBITAL; BUTORPHANOL; GLUTETHIMIDE; DEXTROMORAMIDE; DEXTROPROPOXYPHENE; DIPHENOXYLATE;  (DIHYDROCODEINE) (ETHYLMORPHINE) (THEBAINE) (CODEINE) (COCAINE) (METHADONE) (MORPHINE) (NALBUPFYNE) (OMNOPONE) (OPII MEDICINALIS) (PETHIDINE)(PENTAZOCINE) (PENTOBARBITAL)(PIRITRAMIDE) (SUFENTANIL) (TILIDINE) (TRAMADOL) (TRIMEPERIDINE) (FENTANYL) (FLUNITRAZEPAM) (PHOLCODINE)(CYCLOBARBITAL)

Substancje psychotropowe:

(ALLOBARBITAL) (ALPRAZOLAM) (AMINOREX)(AMFEPRAMONE) (BARBITAL)(BENZFETAMINE) (BROMAZEPAM) (BROTIZOLAM) (BUTOBARBITAL)(GHB) (DELORAZEPAM)(DIAZEPAM) (ETHYL LOFLAZEPATE) (ETHINAMATE)(ETHCHLORVYNOL) (ESTAZOLAM) (ETILAMFETAMINE) (VINYLBITAL) (ZOLPIDEM)(TIANEPTIN) (CAMAZEPAM)(KETAZOLAM) (CLOBAZAM) (CLONAZEPAM)(CLORAZEPATE) (CLOTIAZEPAM)(CLOXAZOLAM)(LEFETAMINE) (LOPRAZOLAM)(LORAZEPAM)(LORMETAZEPAM)(MAZINDOL) (MEDAZEPAM)(MESOCARB) (SYDNOCARB)(METHYLPHENOBARBITAL)(METHYPRYLON) (MEPROBAMATE) (MEFENOREX) (MIDAZOLAM) (NIMETAZEPAM)(NITRAZEPAM) (NORDAZEPAM) (OXAZEPAM) (OXAZOLAM) (PEMOLINE) (PINAZEPAM) (PIPRADOL) (PYROVALERONE) (PRAZEPAM) (SECBUTABARBITAL) (TEMAZEPAM) (TETRAZEPAM) (TRIAZOLAM) (PHENDIMETRAZINE) (FENCAMFAMIN) (PHENOBARBITAL) (FENPROPOREX)(PHENTERMINE) (FLUDIAZEPAM) (FLURAZEPAM) (CHLORDIAZEPOXIDE)(HALAZEPAM) (HALOXAZOLAM)

Lista substancji pochodnych:

 (N-ACETHYLANTRANILIC ACID) (ERGOMETRIN)(ERGOTAMIN) (EPHEDRINUM) ( ISOSAFROLE) (POTASSIUM PERMANGANATE) (3,4-METHYLENEDIOXYPHENYL-2-PROPANONE) (N-METHYLEPHEDRINE) (NOREPHEDRINE) (PIPERONAL) (SAFROLE)  (1-PHENYL- 2- PROPANONE)(PSEUDOEPHEDRINE) (ACETIC ANHYDRIDE) (ANTRANYLIC ACID) (ACETONE) (SULPHURIC ACID) (ETHYL ESTHER) (METHYL ETHYL KETONE) (PIPERIDINE) (TOLUOLE)(HYDROCHLORIC ACID) (PHENYLACETIC ACID)
comments powered by Disqus